راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


بــــــــــی تــــــــــو

شاه بیت عشق یاد تو بود بی تو سکوت میکنم،شاید صدای نفسم،ضمضمه روزهای بارانی شدن، در نگاهــــــــــت،ببارند بی تو دلم تنگ صدای تو بود وچشمانت اه چشمانــــــــــت مرثیه مرگ مرا رقم میزنند بی تو عمریست،میگــــــــــریم شاید جویبار اشکهایم روزی به دستان وصورتت برسند روزهایی است بی تو،سخت نفس میکشــــــــــم. احــــــــــمدکمایی۲۶مرداد۱۳۹۴. کپی بی درج منبع روا نیست.برچسب ها:
منبع مطلب